facebook pixel
Foto: Ingrid Riis

Venneforening

 

Fuglsang Kunstmuseums Venner

Venneforeningen har til formål i bred forstand at skabe interesse for og yde praktisk og økonomisk støtte til Fuglsang Kunstmuseums virke og aktiviteter.

Det er endvidere foreningens formål i samarbejde med museet at fremme medlemmernes interesse for kunst ved afholdelse af arrangementer på museet, ekskursioner og lignende.

Fordele ved et medlemskab af Fuglsang Kunstmuseums Venner:

• Gratis adgang til museet
• Invitation til åbning af særudstillinger
• 10 % rabat i caféen og museumsbutikken (kunsthåndværk undtaget)
• Kvartalsvis nyhedsbrev: Vennenyt
• Tilbud om deltagelse i foreningens arrangementer til reduceret pris
• Rabat på entrébilletten på Ribe Kunstmuseum og Faaborg Museum (gyldigt medlemskort skal forevises)

Et medlemskab giver også mulighed for indflydelse, da et antal medlemmer i kunstmuseets bestyrelse vælges af bestyrelsen i Fuglsang Kunstmuseums Venner.

Pris:
Medlemskab for et år: 250 kr.
Medlemskab 1+1 for et år: 500 kr.

”1+1” tegnes af én person, der så har mulighed for at tage én gæst med. Den medfølgende gæst får rabatter på museet og til arrangementer. Medlemskabet 1+1 giver kun stemmeret til indehaveren af medlemskabet, ligesom der kun udsendes mails til indehaverens mailadresse.
Med medlemskabet 1+1 tilgodeser vi ønsker fra enlige, der gerne vil dele besøget på museet med en anden person.

Indmeldelse: Du kan melde dig ind i venneforeningen ved at kontakte museet eller henvende dig i museumsbutikken.
Læs mere her.

Som medlem kan du blive frivillig, det vil sige deltage som frivillig hjælper for museet i de opgaver og i det omfang, du selv synes, du kan overkomme. Læs mere i fanebladet ‘Frivillige’.

 

Museet har i øjeblikket ca. 50 frivillige, som hjælper med forskellige opgaver som fx:

• vagt i udstillingen
• caféhjælp
• plakatophængning
• kreativt arbejde
• administrativ hjælp
• udklip af presseomtale
• formidlingsaktiviteter
• hjælp til arrangementer
• udendørs aktiviteter

Som frivillig bliver du inviteret til flere årlige sammenkomster, hvor du hører nyt fra museet og møder andre frivillige.

Du kan tilmelde dig som frivillig ved at udfylde denne formular, som også udleveres i museumsbutikken. Hvis du printer den selv, kan du scanne den og maile den til museets forvalter Henrik Hovmand Nielsen på hhn@fuglsangkunstmuseum.dk eller aflevere den i museumsbutikken.
Henrik kan også kontaktes, hvis du ønsker at høre mere om arbejdet som frivillig.

BOOKING af udstillingsvagt eller cafevagt. Følg link:
supersaas.dk/schedule/FUG/udstillingsvagt
supersaas.dk/schedule/FUG/cafevagt
Er du i tvivl om, hvordan du bruger booking-kalenderen, kan du kontakte Birgit Rasmussen på tlf. 3054 7428.

Museet har en frivilligpolitik, som du kan læse her.

Lisbeth Krohn, formand
tlf. 5413 1416 / 2941 6953
lisbethkrohn@mail.dk

Johan Landgren, næstformand
tlf. 5414 8598 /2963 0848

Erik Juhl Christensen, sekretær
tlf. 2712 2026
erik@juhlc.dk

Søren Christensen, kasserer
tlf. 5482 2334 / 4042 1079

Inger Bolt Jørgensen, redaktør af Vennenyt
tlf. 5487 3661

Flemming Frydendal
tlf. 5682 1020 / 2020 0608

Annelise Jørgensen
tlf. 5478 9052 / 2393 6700

Inge Pilt Nielsen
tlf. 5470 4946 / 3112 5575

Vedtægter for Fuglsang Kunstmuseums Venner

Referat af generalforsamlingen 2023
Formandsberetning 2022
Referat af generalforsamlingen 2022

Resultatopgørelse 2022

Regnskaber og budgetter 2022-24

Søgning

Note: Danish only