Udstillingspolitik

Fuglsang Kunstmuseum arrangerer som regel tre særudstillinger om året. Udstillingerne har alle udgangspunkt i museets samling, lokalitet, identitet eller historie. Udstillingerne kan have historisk karakter eller vise den nyeste samtidskunst. Der kan både være tale om temaudstillinger og om udstillinger med en enkelt kunstner.

Det er vigtigt for os, at de midlertidige særudstillinger spiller sammen med museets blivende værdier. Dette samspil sikrer, at alle særudstillinger får en særlig mening ved at blive vist og oplevet netop på Fuglsang Kunstmuseum, og at særudstilling og museum giver mening til hinanden. Det er også baggrunden for, at museet næsten altid udvikler sine egne udstillingskoncepter, ofte i samarbejde med andre museer, hvor udstillingen ligeledes skal være relevant. De forhold forklarer, hvorfor færdige udstillinger eller koncepter kun meget sjældent tages ind udefra.

Museet lægger et højt fagligt ambitionsniveau i at udvikle, kuratere, producere og formidle egne særudstillinger. For at kunne honorere ambitionsniveauet og sikre, at der er tid til at udføre den forskning, som præsenterer ny viden, planlægges museets udstillinger lang tid i forvejen. Fordi mange udstillinger er udviklet og produceret i samarbejde med andre museer, vises de i disse tilfælde også hos samarbejdspartnerne. Dette forhold stiller ligeledes høje krav til langtidsplanlægningen. Vi har derfor typisk fastlagt museets udstillinger tre-fire år eller endnu længere frem i tiden.

Søgning

Note: Danish only