Museets historie

1887
Beslutning om dannelsen af en kunstsamling i tilknytning til oprettelsen af Maribo Museum (i dag Museum Lolland-Falster) træffes, initieret bl.a. af brygger Carl Jacobsen (1842-1914).

1890
Museet i Maribo åbner for offentligheden. Kunstsamlingen består af gipsafstøbninger og indlånte malerier. I årtierne herefter suppleres med egne indkøb samt kunstgaver, fra 1902 bl.a. fra Ny Carlsbergfondet.

1930’erne
Planer om en ny tilbygning til museet i Maribo til at huse den voksende kunstsamling.

1942-1944
Tilbygningen realiseres efter tegninger af arkitekt Einar Ørnsholt (1887-1978).

1966
Kunstsamlingen udskilles under navnet Lolland-Falsters Kunstmuseum.
Nyt fokus på kunst på papir.

1970
Grafiksalen indvies med forbillede i Den Kongelige Kobberstiksamling (Statens Museum for Kunst).
Inventaret tegnes af møbelarkitekt Rigmor Andersen (1903-1995).

1979
Museet første kunstfagligt uddannede leder ansættes.
Samtidskunsten får nyt fokus.

1984
Kontorchef Erik C. Mengels (1908-1983) testamentariske kunstgave på 166 kunstværker fra ca. 1930-1960 modtages.

1989
Kunstmuseet skifter navn til Storstrøms Kunstmuseum.
Færre, men større kunsterhvervelser.

2004
Realdania, Storstrøms Amt, EU’s Mål 2-midler og kommunerne på Lolland og Falster giver tilsagn om anlægsbevilling til et nyt kunstmuseum ved Fuglsang Gods.

2005
Den internationale arkitektkonkurrence vindes af den engelske arkitekt Tony Fretton (født 1945).

2006
Byggeriet af den ny museumsbygning påbegyndes.

2007
Byggeriet færdiggøres og museet skifter navn til Fuglsang Kunstmuseum.

2008
Fuglsang Kunstmuseum åbner for publikum.

2016
Indvielse af nabobygningen KUMUS, hvor museets praktiske formidling og Ensemble Storstrøm har til huse.

 

Søgning

Note: Danish only