Skoler og daginstitutioner

Omvisninger

Museet arrangerer gerne omvisninger i museets samlinger eller aktuelle særudstillinger, og disse tilrettelægges altid efter den enkelte gruppes særlige behov og ønsker. Kontakt venligst museet i god tid (min. en uge før), hvis magasinerede værker ønskes fremtaget til studie- og undervisningsbrug.

En omvisning vil i videst muligt omfang være funderet på en dialogbaseret billedsamtale med gruppen, således at den enkelte elev får mulighed for at sætte ord på sin oplevelse i mødet med værkerne. Længerevarende forløb kan dog også aftales.

Varighed: ca. 45 min.
Pris: 500 kr.
Bestil / kontakt

Læs mere på www.kulturtjenesten.dk

Søgning

Note: Danish only