Skoler og daginstitutioner

Dannelsesrygsækken

Det tværkommunale samarbejde Kulturtjenesten har siden 2011 sikret, at børn og unge i Lolland og Guldborgsund Kommuner kan deltage i fagligt relevante og kreative læringsforløb hos kommunernes kulturaktører.

‘Dannelsesrygsækken’, der består af en række obligatoriske og gratis læringsforløb i kommunerne, fortsætter i en ny 3-årig periode frem til sommeren 2025.

‘Dannelsesrygsækken’ sikrer, at alle børn i kommunale dagtilbud og skoler modtager kvalificerede læringsforløb indenfor kunst, kultur og natur.

Læs mere om ‘Dannelsesrygsækken’ på Kulturtjenestens hjemmeside.

Kulturtjenesten er tovholder på ‘Dannelsesrygsækken’. Du skal derfor kontakte Kulturtjenesten direkte, hvis du har spørgsmål til datoer, rammer, praktik og indhold. Mail til Jørgen Haach Jakobsen: jhja@guldborgsund.dk / tlf. 2518 0011

Besøgsdatoerne kan ikke ændres, men der er mulighed for at bytte med andre klasser. Hvis du bytter dato med en anden klasse, skal du give besked om de ændrede datoer til museet på post@fuglsangkunstmuseum.dk

Fuglsang Kunstmuseums tilbud i Dannelsesrygsækken består af workshopforløbet Thyra ønsker sig et kunstmuseum. Et tværfagligt dannelses- og læringsforløb, der er udviklet til elever og lærere på 0. klassetrin gennem et 3-årigt projektforløb om tidlig kulturstart støttet af Slots- og kulturstyrelsen. Med afsæt i udvalgte kunstværker fra museets samling, museumsrummets særlige atmosfære, elementer af fortælling og dukketeater samt nærværende dialog og kreative værkstedsøvelser er der er lagt op til et anderledes og sansemættet formidlingsforløb i et inspirerende læringsmiljø.

Forløbet understøtter desuden dele af folkeskolens formål: At udvikle elevernes nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære mere samt at understøtte læring gennem leg og legelignende aktiviteter. Desuden er der elementer af almen dannelse, personlig udvikling.

Kontakt museets formidlingsafdeling, hvis du har spørgsmål til det faglige indhold i vores obligatoriske læringsforløb:
Formidler:
Guri Skygge Andersen
tlf. 5478 1414
gsa@fuglsangkunstmuseum.dk

Illustration: Frits Ahlefeldt Laurvig

Søgning

Note: Danish only