Privatlivspolitik

Fuglsang Kunstmuseum passer på dine persondata

Fuglsang Kunstmuseum behandler, opbevarer og videregiver personlige oplysninger efter
de gældende regler og anbefalinger.

Håndtering af personoplysninger

Museet håndterer forskellige typer af personoplysninger i forbindelse med de opgaver, som
museet varetager. Det er f.eks. navn, adresse, mailadresse og telefonnummer.

Behandling af personoplysninger

Museet behandler alle registrerede personoplysninger i overensstemmelse med
databeskyttelsesforordningen, og de benyttes kun til de formål, de er indsamlet til.

Opbevaring af personoplysninger

Museet opbevarer dine personoplysninger efter kravene i databeskyttelsesforordningen og
arkivlovgivningen. Hvis andre opbevarer oplysninger om dig på vegne af museet, sikrer
museet, at oplysningerne bliver opbevaret sikkert.

Videregivelse af personoplysninger

Museet videregiver i nogle tilfælde personoplysninger. Det kan f.eks. være til
databehandlere, som hjælper museet med konkrete opgaver. I de tilfælde, har museet
indgået aftaler om behandling af data for at sikre, at den enkelte databehandler, opfylder
sikkerhedskravene i databeskyttelsesforordningen. Databehandleren er i dette samarbejde
forpligtet til at tilbagelevere eller slette alle personoplysninger, når den pågældende opgave
for museet er afsluttet. Dette sikrer, at det efterfølgende ikke er muligt at identificere
personer i opgaven.

Nyhedsbrev

Tilmelder du dig Fuglsang Kunstmuseums nyhedsbrev, registrerer museet din mailadresse.
Oplysningerne anvendes udelukkende til fremsendelse af nyhedsbrevet. I museet er der
enkelte medarbejdere, som har adgang til listen med mailadresser og som sørger for, at den
ajourføres. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet. Det sker ved at trykke på ”afmeld
nyhedsbrev” nederst. De personoplysninger, du har indleveret i forbindelse med tilmelding til
nyhedsbrevet, bliver dermed slettet.

Museet har oplysningspligt

Museet har pligt til at oplyse dig om,

  • at vi behandler oplysninger om dig
  • hvad formålet er med behandlingen
  • hvilke oplysninger vi har indsamlet om dig
  • hvordan vi opbevarer oplysningerne
  • om vi eventuelt giver oplysningerne videre til andre
  • hvilke rettigheder du har i forbindelse med registreringen.

Du har ret til indsigt

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger museet behandler om dig. Det kan f.eks. være,

  • hvad oplysningerne skal bruges til
  • hvem modtagerne af oplysningerne er
  • hvor oplysningerne stammer fra.

Du har også ret til at få rettet eventuelt forkerte oplysninger og til at få slettet de oplysninger,
museet har om dig.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til museets behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte
museet pr. mail: post@fuglsangkunstmuseum.dk.

Du kan klage

Hvis du er utilfreds med den måde, museet behandler dine oplysninger på, kan du klage til
Datatilsynet, www.datatilsynet.dk, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

Læs om databeskyttelsesforordningen

Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside
www.datatilsynet.dk.

Søgning

Note: Danish only