Munch og Goldstein. Intense linjer

Edvard Munch, Hoved ved hoved, 1905. Privateje. Foto: Sidsel de Jong

Edvard Munch, Hoved ved hoved, 1905. Farvetræsnit. Privatsamling, Norge. Foto: Sidsel de Jong

 


Verdenskunst til Fuglsang Kunstmuseum:

Munch og Goldstein. Intense linjer
17. maj – 1. september 2019

 


Edvard Munch og den lollandske forbindelse
En enestående norsk privatsamling af Edvard Munchs værker vises på Fuglsang Kunstmuseum. Særudstillingen Munch og Goldstein. Intense linjer fortæller historien om det livslange venskab mellem den verdensberømte norske kunstner og den hidtil ukendte digter Emanuel Goldstein fra Lolland. Udstillingen på Fuglsang vil som den første nogensinde zoome ind på de to kunstneres venskab og gensidige kunstneriske inspiration. 

Intense dialoger om menneskets følelser
Munchs kraftfulde og farverige træsnit sættes i udstillingen i dialog med Goldsteins heftige digte om kærlighed og elskov. Billedernes groft snittede motiver møder ordenes hidsige, men også hjerteskærende tone, og sammen gør de kunstnernes stærke oplevelser af de menneskelige følelser og relationer sanseligt nærværende. Udstillingen rummer også uddrag fra de to venners omfangsrige brevveksling, ligesom andre småtekster af Munch og Goldstein går i dialog med værkerne.

Hvem var Goldstein fra Nakskov?
Hvem var denne mystiske, danske digter, som i dag er gået fuldstændig i glemmebogen, og som Munch var en stor beundrer af? Hvad var det, Munch så i Goldstein, som eftertiden har overset? Emanuel Goldstein (1862 - 1921) mødte Munch i Paris i 1889, og de bevarede kontakten indtil Goldsteins død. Emanuel blev født og voksede op i Nakskov, hvor faren drev sin buntmagerforretning. Som ung mand flyttede Emanuel med familien til København, hvor farens succesfulde engrosfirma sikrede Emanuel økonomisk uafhængighed og mange lange udlandsophold som voksen. 

Samlingen, der vises, er en af de mest omfangsrige og repræsentative af Munchs træsnit, der findes udenfor Munchmuseet. Til grund for særudstillingen og den ledsagende publikation ligger ny forskning. Projektet er blevet til i samarbejde med Ribe Kunstmuseum, der viser udstillingen i efteråret 2019.

Den ledsagende publikation udfolder som den første historien om de to kunstneres venskab og gensidige kunstneriske inspiration, ligesom den bidrager med ny viden om en hidtil ubeskrevet dansk digter med nær relation til den verdensberømte Munch. Bogen tilføjer dermed ikke blot en ny brik til den danske litteraturhistorie, men også til fortællingen om Munch.
Bidragydere: litteraturprofessor Anders Ehlers Dam, Europa-Universität Flensburg, Magne Bruteig, pensioneret førsteinspektør på Munchmuseet i Oslo samt af udstillingens kurator på Fuglsang Kunstmuseum, inspektør, ph.d. Liza Kaaring. 

Kataloget er tosproget (dansk/engelsk) og på ca. 200 sider. Rigt illustreret bl.a. med gengivelse af alle udstillingens værker. Bogen indeholder også eksempler på Goldsteins digte og uddrag fra de to kunstneres brevudveksling. (Aarhus Universitetsforlag)

 
Tak til:

Augustinus Fonden

C.L. Davids Fond og Samling (bog)

Den norske ambassade i København (bog)

Ernst og Vibeke Husmans Fond

Frantz Hoffmanns Mindelegat

Fuglsang Kunstmuseums Venner

Guldborgsund Billedkunstråd (ikke kataloget)

Guldborgsund Kommune

Knud Højgaards Fond

KrogagerFonden

Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond

Ny Carlsbergfondet

Oticon Fonden

Toyota-Fonden

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond