Fuglsang Kunstmuseum 10 år. NYERHVERVELSER (2018)

P.C. Skovgaard, Parti fra Møns Klint, 1852. Fuglsang Kunstmuseum(foto Ole Akhøj).jpg

P.C. Skovgaard, Parti fra Møns Klint, 1852. Foto: Ole Akhøj

 

 

Fuglsang Kunstmuseum 10 år. NYERHVERVELSER
26. januar - 11. marts 2018
I januar 2018 fylder Fuglsang Kunstmuseum 10 år. Museet har i det forgangne tiår inviteret børn, unge og familier fra nær og fjern indenfor til en bred palet af kvalitetsoplevelser: anmelderroste udstillinger, skiftende ophængninger af den stadigt voksende kunstsamling samt en mangfoldighed af arrangementer, hvor både det kunstfaglige og tværfaglige har stået centralt.

 

I anledning af jubilæet ønsker Fuglsang Kunstmuseum at understrege sin position som et ambitiøst og udadvendt museum, der i kraft af nyerhvervelser og udstillinger til stadighed styrker og perspektiverer sin samling. 

Derfor stiller Fuglsang Kunstmuseum 10 år. NYERHVERVELSER også skarpt på det seneste årtis erhvervelser og deres klangbund i den eksisterende samling. De inkluderer både kendte og mindre kendte kunstnere, som supplerer og fornyer samlingen på hver deres måde. Der er eksempelvis tale om nyerhvervelser, hvor kunstneren og/eller dennes virke har særlig tilknytning til museets periodiske tyngdepunkter, geografi og historik, eller hvor værkerne er nært relaterede til eksisterende skitser, serier eller motivkredse i samlingen. I andre tilfælde er der tale om nyerhvervelser, der afdækker områder af dansk kunsthistorie, som hidtil har været helt eller delvist forsømt af både Fuglsang og det øvrige danske museumslandskab.

 

Udstillingen Fuglsang Kunstmuseum 10 år. NYERHVERVELSER indtager hele museet, hvor de bredt favnende nyheder af maleri, skulptur og kunst på papir bl.a. sammenstilles med de dele af samlingen, som oprindelig motiverede deres erhvervelse. Ophængningen går på tværs af kunstnere, kronologi og teknik, og kaster dermed også nyt lys over Fuglsang Kunstmuseums bredde og tyngde – det være sig retrospektivt, her og nu samt i fremtiden. 

 

Jubilæet fejres naturligvis i samme ånd som tidligere med bl.a. omvisninger og workshops, der henvender sig til et bredt publikum. Der udgives også en booklet, generøst finansieret af Fuglsang Kunstmuseums Venner, hvor der bl.a. fortælles om udvalgte nyerhvervelser fra perioden.

 

Projektet er støttet af Guldborgsund Kommune og Billedhuggeren, professor Gottfred Eickhoff og hustrus, maleren Gerda Eickhoffs Fond

 

Logo Brebølfonden

 

 

Brudstykker

Jubilæumsbooklet med analyser af udvalgte af museets nyerhvervelser samt et kort essay om at flytte til Fuglsang. Den rigt illustrerede bog på 36 sider sælges i museumsbutikken og i webshop til 75 kr.