Wilhelm Bendz, Et tobaksselskab, 1827. Ny Carlsberg Glyptotek

Som brødre. Venskab og konflikt i guldalderen

2. februar – 20. maj 2024

Stor særudstilling om venskaber og konflikter i guldalderens kunstnerkredse.

Som brødre. Venskab og konflikt i guldalderen handler om guldaldermalernes fællesskaber, deres rivalisering og konkurrencen om anerkendelse i et lille kunstmiljø i første halvdel af 1800-tallet.

Kunstnere som Christen Købke, Constantin Hansen og J.Th. Lundbye havde glæde af tætte netværk, der formede dem som kunstnere og bar dem frem i verden.
For andre var konkurrencen for hård eller de fik aldrig fuld adgang til fællesskabet – det gælder bl.a. periodens kvindelige kunstnere, som kunne have svært ved at uddanne og udvikle sig.

Udstillingen sætter fokus på, hvordan stærke venskaber og kollegiale netværk skabte en gylden periode i dansk kunsthistorie, men også hvordan gruppedynamikker kan være negative og ekskluderende.

Direktør på Fuglsang Kunstmuseum, Anna Schram Vejlby, står bag den forskningsbaserede Som brødre og har sammen med andre guldaldereksperter skrevet til udstillingens katalog.
Bogen sælges i museumsbutikken og kan også bestilles på post@fuglsangkunstmuseum.dk. Den koster kr. 98 (+ portotillæg på kr. 75 ved forsendelse).

Særudstillingen har også været vist på Ribe Kunstmuseum.

TAK

Arne V. Schleschs Fond, Augustinus Fonden, Bikubenfonden, Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Frimodt-Heineke Fonden, Hoffmann og Husmans Fond, Knud Højgaards Fond, Kulturministeriets Forskningsudvalg, Ny Carlsbergfondet, Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond, Sportgoodsfonden, Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond, William Demant Fonden samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Søgning

Note: Danish only