L.A. Ring, Forår (beskåret), 1895. Den Hirschsprungske Samling. Public domain

L.A. Ring. Årstiderne

3. februar 2023 – 29. maj 2023

Velkommen til L. A. Ring. Årstiderne. Udstillingen er baseret på forfatter, litteraturhistoriker og dr.phil. Henrik Wivels mangeårige forskning i kunstneren L.A. Rings (1854-1933) liv og værk.

L.A. Ring anså naturen som virkelighed og symbol. Udstillingen præsenterer derfor både Rings nøgterne skildringer af årstidernes gang – vækst, blomstring, modning og forfald – og hans forståelse af naturen som en allegori på menneskelivet: foråret som barndom og ungdom, sommeren som livets gennemlyste og afklarede midte, efteråret som aldersbetinget eftertænksomhed og vinteren som alderdommens sidste frysende neddrosling. Ring udtalte i et interview sent i livet: ”Uden Naturen kan jeg slet ikke tænke mig en Fremtid for Malerkunsten”, og hans samlede produktion illustrerer dette udsagn: Stort set alle Rings billeder er skabt i pagt med naturen. Det gælder den ydre, men også den indre.

Rings afhængighed af at male i naturen og hans evne til at modstå det skiftende danske vejrlig betyder, at Ring om nogen er årstidernes maler. Derfor tager udstillingen naturligt afsæt i de fire årstider og viser cirka 65 værker fra offentlige og private samlinger i Danmark og udlandet, herunder flere markante hovedværker i nordisk kunsthistorie. Langt størstedelen er malerier, men der vises også enkelte eksempler på Rings arbejde med keramikken.

Udstillingen sker i samarbejde med Ribe Kunstmuseum og Øregaard Museum. Den ledsages af aktiviteter og af et rigt illustreret katalog med bidrag af Henrik Wivel, kunsthistoriker Annette Rosenvold Hvidt og litteraturhistoriker Lars Handesten.

Video: Kurator Henrik Wivel tager os med til de steder, hvor maleren L.A. Ring har boet og malet. Videoen afspilles også i loop i udstillingssalen.

 

Henrik Wivel Ring Fuglsang Kunstmuseum
Afspil video

TAK

15. Juni Fonden
A.P. Møller Fonden
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Bestles Fond
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Knud Højgaards Fond
Ny Carlsbergfondet
William Demant Fonden
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Søgning

Note: Danish only