21. februar 2017
Fuglsang Kunstmuseum

Foto af Ole Akhøj

3-årig postdoc-stilling

Fuglsang Kunstmuseum opslår i samarbejde med Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet en 3-årig postdoc-stilling inden for forskningsfeltet kunst som regional identitetsformer - hvorfor og hvornår blev regionale landskaber eksempler på nationale landskaber, hvad var konsekvenserne i et kunsthistorisk perspektiv?

Stillingen er til besættelse pr. 1.8.2017 eller snarest derefter.

 

Forskningsprojektet
Forskningsprojektet skal med udgangspunkt i www.fuglsangkunstmuseum.dk samlinger og geografiske virkeområde sætte fokus på følgende spørgsmål: Hvilken rolle spiller det regionale landskab i den nationale kunsthistorie? Hvorledes er den regionale kunsthistorie blevet fremstillet i den danske kunsthistorie? Hvilken rolle har museets værker spillet i konstruktionen af den nationale kunsthistorie? Hvilken rolle har den regionale billedkunst spillet for fremkomsten af den regionale identitet, som endnu er mærkbar i området? Hvilken rolle har godserne spillet for fremkomsten af en regional billedkunst? Hvilken rolle spiller den gryende indenlandske turisme for fremkomsten af idéen om det regionale vs. det nationale? Alle disse spørgsmål kan tilsammen medvirke til at belyse projektets hovedspørgsmål: Hvorfor og hvornår blev regionale landskaber (som eksempelvis Møns Klint) til repræsentanter for nationalt landskab og dermed fraskrevet deres regionale betydning?

Projektet skal overordnet rumme reflektioner over konstruktionen af den visuelle regionale identitet, kunstneren som regional turist, og over betydningen af grænsekrydsende landskaber.  Resultaterne af postdoc projektet ønskes løbende formidlet dels i form af en forskningsbaseret udstilling, dels forskningsartikler i danske/internationale reviewede tidsskrifter, deltagelse i konferencer, foredrag, et internationalt seminar samt undervisning på Aarhus Universitet.


Ansøgeren skal have ph.d.-grad eller tilsvarende i et relevant fagfelt. Kendskab til landskabskunst og samlingerne på Fuglsang Kunstmuseum vil være en fordel, men ikke et kravAnsøgningen skal være vedlagt en projektbeskrivelse.


Der forventes tilstedeværelse på både Fuglsang Kunstmuseum og Aarhus Universitet.


Yderligere information fås ved henvendelse til lektor Karina Lykke Grand tlf. 45 87 16 30 42, grand@cc.au.dk, Aarhus Universitet og til museumsdirektør Anne Højer Petersen, Fuglsang Kunstmuseum (post@fuglsangkunstmuseum.dk, tlf. 54781414).

 

Læs mere her