25. februar 2016
Fuglsang Kunstmuseum

P.C. Skovgaard, Parti fra Møns Klint, 1843. Fuglsang Kunstmuseum

Millionbeløb til mere forskning

 

Ny Carlsbergfondet støtter et treårigt forskningsprojekt om 1800-tallets landskabskunst med 1,5 mio. kr.

 

Fuglsang Kunstmuseum får nu mulighed for at løfte museets forskningsaktivitet yderligere med et treårigt postdoc-forskningsprojekt om den regionale kunsthistorie og dens rolle ift. den nationale.

 

Dansk kunsthistorie kan forenklet beskrives som historien om den kunst, der udgik fra det Nordsjælland, hvor kunstakademiet og den danske centraladministration havde hjemme. Dette ensidige geografiske fokus har medført, at værker fra f.eks. Præstø, Vordingborg, Maribo og Nakskov i reglen ikke indgår i den store fortælling om dansk kunst. Fuglsang Kunstmuseums samling rummer netop væsentlig kunst fra museets region og kan således bidrage til den aktuelle debat om det Danmark, der ligger uden for hovedstaden.

 

En glad museumsdirektør, Anne Højer Petersen, udtaler: ”Den store donation er meget velkommen af flere årsager: Konkret muliggør donationen, at vi kan forfølge væsentlige regionale sammenhænge mellem museets værker og dets geografi, som hidtil ikke har været systematisk undersøgt. Mere overordnet er donationen en saltvandsindsprøjtning til museets fortsatte forskning, som er vigtig for også fremadrettet at være en videninstitution i lokalområdet, der kan samarbejde også med større institutioner i resten af landet / udlandet”.  


C.W. Eckersberg, Møns Klint. Udsigt til Sommerspiret, 1809. Fuglsang Kunstmuseum. Foto: Ole Akhøj

 

Styrket samarbejde mellem universiteter og kunstmuseer

Med finansieringen af den treårige ansættelse ønsker Ny Carlsbergfondet at styrke forbindelsen og videndelingen mellem det kunstvidenskabelige miljø på universitet og hverdagen på museet. Forskeren bliver formelt ansat på universitetet, men udfører i praksis sit arbejde på museet. På den måde injiceres museumsrelevant forskning på universitetet ‒ og universitetsforskning på museet.

 

”Forbindelsen mellem universiteternes kunstvidenskabelige miljøer og kunstmuseerne har igennem mange år ikke været særlig levende. Derfor har vi i Ny Carlsbergfondet indrettet først en ph.d-ordning, og nu en postdoc-satsning, så universiteter og museer helt konkret knyttes sammen gennem de levende mennesker, der står for projekterne”, fortæller professor Morten Kyndrup, medlem af direktionen i Ny Carlsbergfondet.

 

Ansættelsen er en del af et postdoc-initiativ, hvormed Ny Carlsbergfondet støtter den kunstvidenskabelige forskning med i alt 22,5 millioner kr. Initiativet, der blev påbegyndt i 2014, omfatter 15 postdoc-stillinger.

 

Kontaktinformation

Lene Vesten, Fuglsang Kunstmuseum

T: 23 47 06 00 M: lv@fuglsangkunstmuseum.dk  

 

Tom Hermansen, Ny Carlsbergfondet

T: 24 81 31 85 M: th@ncf.dk

 

Fakta om Ny Carlsbergfondet

  • Ny Carlsbergfondet er en privat og uafhængig kunstfond
  • Fondets formål er at virke til bedste for kunsten i Danmark
  • Fondet blev grundlagt i 1902 af brygger Carl Jacobsen og hustru Ottilia Jacobsen

 

Læs mere på www.ny-carlsbergfondet.dk