Forskning på Fuglsang Kunstmuseum

Forskningsforpligtelsen udgør den ene af museumslovens fem bærende søjler, og Fuglsang Kunstmuseum har gennem en årrække vægtet denne dimension af arbejdet med samlinger, ophængninger, særudstillinger, erhvervelser og identitet højt.

 

En fokuseret forskningsindsats i forhold til museets udstillingsstrategi sikrer en nær forbindelse mellem samlingerne og vores identitet, hvorved også særudstillingerne bidrager aktivt til at skabe ny viden om museet og dets samlinger. Herigennem bliver museets forskningsstrategi et aktiv også for museets samlinger, idet disse løbende tilføres ny viden og nye perspektiver.

 

Ikke alene veksler museets forskningsindsats mellem fokus på samlinger og særudstillinger, men også museets forskningsmæssige perspektiv er i sig selv en dynamisk størrelse: således veksles der mellem "klassisk" kunsthistorisk forskning, hvor én kunstner og dennes værk er i fokus, og den tværfaglige forskning, hvor forskningsobjektet belyses gennem en flerhed af faglige vinkler og et relationelt forskningsbegreb er i fokus.

 

Museet udfører egne forskningsprojekter, men samarbejder også i vidt omfang med andre kunstmuseer, herunder Ribe Kunstmuseum, som Fuglsang Kunstmuseum for perioden 2011-2014 har indgået et strategisk partnerskab med, men også universiteter, forlag og andre institutioner er museets forskningsmæssige samarbejdspartnere.

 

Læs om aktuelle og afsluttede forskningsprojekter, - vælg i menuen til venstre.

 

PURE

Fuglsang Kunstmuseum er medlem af Kulturministeriets Forskningsportal pure.kb.dk. Her kan man søge i og læse om museets forskning, både den nye og den ældre.
Museets forskere er repræsenteret med en forskerprofil, der løbende opdateres med udgivelser, udstillingsprojekter og formidlingsaktiviteter.PERSPECTIVE

Fuglsang Kunstmuseum er medejer af det online forskningstidsskrift Perspective [www.perspective.smk.dk], der driftes af Statens Museum for Kunst.

Perspective publicerer forskningsartikler, der udspringer af og har relevans for forskning i dansk kunst. Artiklerne omhandler primært den kunst, der findes på danske museet og formidler teoretisk, metodisk eller museologisk stof, der tager afsæt i dansk museumspraksis.


Fuglsang Kunstmuseum er medlem af redaktionskomitéen og repræsenteres af museumsinspektør med forskningsansvar, ph.d. Liza Kaaring.