Dannelsesrygsækken

Illustration: Frits Ahlefeldt-Laurvig

Illustration: Frits Ahlefeldt-Laurvig
 

Dannelsesrygsækken

Det tværkommunale samarbejde Kulturtjenesten har siden 2011 sikret, at børn og unge i Lolland og Guldborgsund Kommuner kan deltage i fagligt relevante og kreative læringsforløb hos kommunernes kulturaktører.

Fra skoleåret 2019/2020 starter det 3-årige projekt 'Dannelsesrygsækken', der består af en række obligatoriske og gratis læringsforløb i kommunerne.


'Dannelsesrygsækken' sikrer, at alle børn i kommunale dagtilbud og skoler modtager kvalificerede læringsforløb indenfor kunst, kultur og natur.


Læs mere om 'Dannelsesrygsækken' på Kulturtjenestens hjemmeside.


Kulturtjenesten er tovholder på 'Dannelsesrygsækken'. Du skal derfor kontakte Kulturtjenesten direkte, hvis du har spørgsmål til datoer, rammer, praktik og indhold. Mail: fpw@guldborgsund.dk / tlf. 25180011


Besøgsdatoerne kan ikke ændres, men der er mulighed for at bytte med andre klasser. Hvis du bytter dato med en anden klasse, skal du give besked om de ændrede datoer til museet på post@fuglsangkunstmuseum.dk

 

Fuglsang Kunstmuseumss tilbud i Dannelsesrygsækken består af workshopforløbet Ka´ vi så få ro… Et tværfagligt dannelses- og læringsforløb, der er udviklet i et samarbejde med elever og lærere på 7. klassetrin. Udgangspunktet er begreber som tid og stress, ro og uro, og der er lagt op til en anderledes og sansemættet formidling, hvor udvalgte kunstværker fra museets samling inddrages på forskellig vis, og hvor museumsrummets særlige atmosfære sættes i spil både som hektisk, inspirerende arbejdsrum og som roligt, kontemplativt pauserum.
Undervejs i forløbet er der oplæg, brainstorm, dialog, gruppearbejde, arbejde i par, små skriftlige øvelser, små fysiske øvelser, praktisk billedkunst, overraskelser og pauser.
Forløbet understøtter desuden dele af folkeskolens formål med elementer af filosofi, almen dannelse, personlig udvikling og arbejdsmiljø.

Kontakt museets formidlingsafdeling, hvis du har spørgsmål til det faglige indhold i vores obligatoriske læringsforløb:

Formidler:
Guri Skygge Andersen
tlf. 5478 1414
gsa@fuglsangkunstmuseum.dk