facebook pixel
Richard Winther, ‘Omkring den hvide form.’ 1951. Foto: Ole Akhøj

Forskningsbaseret udstillingsprojekt

'Richard Revival. Konkrete og konstruktive tendenser hos Richard Winther'

2012

Med afsæt i Fuglsang Kunstmuseums egne værker af Richard Winther undersøgte museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke de konkrete og konstruktive tendenser i Winthers samlede billedkunstneriske, litterære og kunstteoretiske værk, hvis fulde udstrækning var hidtil ubelyst.

Museet valgte at kaste lys på netop de specifikke tendenser i kunstnerens virke, der dels havde stået i skyggen af hans senere figurative produktion, dels havde størst berøringsflade med museets egen samling. Hovedbegreber i forbindelse med Richard Winthers dyrkelse af det konkrete og konstruktive var i denne sammenhæng: æstetik, perception og samfundsforhold.

Richard Revival
Richard Winther blev født i Maribo i 1926 og uddannede sig på Kunstakademiet i København. Tidligt blev han internationalt orienteret og berejst, og spillede en væsentlig rolle i udviklingen af dansk kunst, både som udøvende kunstner, teoretiker og underviser.

Han var højt begavet, yderst belæst og mestrede tillige adskillige håndværk. Livet igennem udforskede han omverdenen gennem bl.a. maleri, skulptur, tegning, grafik, installationer, fotografi, film, kunstteori og litterære skrifter, og i 1993 vendte han tilbage til fødeøen Lolland, hvor han de sidste 15 år af sit liv levede i stigende, men selvvalgt isolation.
Han udstillede kun lejlighedsvist og adgangen til hans produktion blev stærkt begrænset. Efter hans død i 2007 er det omfangsrige, efterladte værk imidlertid blevet genstand for stadig større anerkendelse og begejstring, og i disse år pågår således en veritabel Richard Revival med udstillinger, publikationer og film, som alle løfter sløret for udvalgte facetter af hans virke.

Baggrund
Med afsæt i Fuglsang Kunstmuseums egne værker af Richard Winther, bl.a. flere betydningsfulde malerier fra efterkrigstidens Paris, baserer museets udstillingsprojektet sig på forskning i de konkrete og konstruktive tendenser i Winthers samlede billedkunstneriske, litterære og kunstteoretiske værk, hvis fulde udstrækning er hidtil ubelyst.
Kunstneren havde et livslangt, men også ambivalent forhold til de oprindeligt utopiske idealer, som dele af det 20. århundredes internationale og nationale avantgarde i formelle eksperimenter og teoretiske manifestationer bekendte sig til. Selv udforskede han emnet intenst, og han havde betydelig indflydelse på strømningens udvikling i Danmark efter Anden Verdenskrig.

Omdrejningspunktet for Fuglsang Kunstmuseums forskningsbaserede undersøgelser er materiale i offentlige samlinger og hos private, herunder særligt Winthers eget efterladte bo (værker, arkiv og bibliotek), som museet nyligt har fået adgang til.

Koncept
Richard Winther var særdeles produktiv, og har efterladt sig et værk, hvis overvældende omfang man endnu ikke har overblik over.

Fuglsang Kunstmuseum har fra udstillingsprojektets begyndelse været sig bevidst, at et så stort og mangeartet materiale ikke ville fungere troværdigt og perspektivrigt i en traditionel retrospektiv ramme. Museet har derfor i stedet valgt at undersøge netop de specifikke tendenser i kunstnerens virke, der dels har stået i skyggen af hans senere figurative produktion, dels har størst berøringsflade med museets egen samling. Hovedbegreber i forbindelse med Richard Winthers dyrkelse af det konkrete og konstruktive er i denne sammenhæng: æstetik, perception og samfundsforhold.

Formål og perspektiv
Formålet med projektet er at fremdrage ny, forskningsbaseret viden om en udvalgt del af Richard Winthers vidtfavnende virke. Såfremt den fornødne økonomi tilvejebringes, formidles denne viden i en større udstillingsvisning med ledsagende katalog, formidlingsprogram og arrangementsrække til brug for både faglighed og offentlighed fra nær og fjern.
I et snævert forskningsmæssigt perspektiv forventes det, at forskningen redefinerer og aktualiserer Richard Winthers funktion og betydning i et stykke af dansk kunsthistorie. Samtidig perspektiverer den også Fuglsang Kunstmuseums egen konkrete og konstruktive kunst, der udgør et hidtil underbelyst område i museets forskning.

I bredere perspektiv er det ambitionen, at projektet bidrager varigt til den kunstfaglige, tværmuseale vidensopbygning og – deling. Herunder også en nuancering af de nationale samt internationale påvirkninger og udvekslinger i Richard Winthers sam- og eftertid.

Tine Nielsen Fabienke, Februar 2012
Forskningen er støttet af Kulturstyrelsen

 

Søgning

Note: Danish only