facebook pixel
Foto: Ole Akhøj

P.C. Skovgaard

'Parti fra Møns Klint'

1846

Den unge maler P.C. Skovgaard kæmpede en brav kamp med at indfange Møns Klints storhed. Med maleriet var han med til at skrive klinten ind i historien om Danmark og dansk natur.

Det er klintens storhed, der interesserer P.C. Skovgaard. Den er fornem og stolt, og det svimler for ham, når han kigger på den. Han føler hele tiden trang til at vende tilbage til den. Men den 29-årige maler kæmper med motivet. Klintens storhed lader sig ikke indfange på et lille lærred. Han skriver til sin mentor, kunsthistorikeren N.L. Høyen, at den er som forhekset.

Først da Skovgaard kommer ned på stranden og ser klinten nedefra i frøperspektiv, knækker han koden. Frøperspektivet understreger klintens storladenhed. Det indgyder en skræk eller frygt i beskueren, hvilket Høyen opfordrede Skovgaard til at stile mod.

 

Fakta

P.C. Skovgaard (1817-1875)

Datering: 1846
Materiale: Olie på lærred
Mål: 50 x 67 cm
Erhvervelse: Ubekendt erhvervelsesmåde

 

Skovgaard beslutter at male klinten om eftermiddagen, hvor det meste ligger i skygge og kun det øverste af partiet Taleren ses i fuld sol. Partiet skred i vandet i 2007, og i dag er det dokumenteret takket være malerier som Skovgaards.

På den måde blev maleriet fra 1846 begyndelsen på et årelangt kærlighedsforhold til Møns Klint, som Skovgaard blev ved med at vende tilbage til.

Landskabsmaleriet blev en populær genre her i midten af 1800-tallet, hvor flere og flere mennesker bosatte sig i byerne og kom på større afstand af naturen. For dem var naturen ikke længere livsnødvendig for at skaffe sig mad eller indtægter. Derfor kunne de nu se dens skønhed og bruge den som udflugtsmål.

Samtidig blev den danske natur og historie også et yndet symbol på den nationalstat, der voksede frem i perioden. Med bøgeskove, oldtidsminder og folkeliv hyldede nationalromantiske kunstnere og digtere alt det, de opfattede som indbegrebet af Danmark og danskhed.

Ikke underligt blev Møns Klint et ombejlet motiv blandt nationalromantiske kunstnere som Skovgaard. Klinten forenede den storladne natur med millioner af års historie indlejret i de geologiske lag.

Maleriet indgår i Fuglsang Kunstmuseums samling af landskaber fra 1800-tallet med motiv fra Møns Klint. Guldaldermaleren C.W. Eckersberg var pionér på stedet i det første årti, og siden fulgte mange andre rejsende malere og turister i hans spor. Skovgaard blev en af de mest markante skildrere af Møns kridtklinter, og museet ejer flere af hans billeder derfra.

Forfatter: Louise Trier

 

Vær opmærksom på, at værket ikke nødvendigvis er udstillet i museet.

Søgning

Note: Danish only