facebook pixel
Foto fra udstillingen på Fuglsang Kunstmuseum. Foto: Ingrid Riis

Forskningsbaseret udstillingsprojekt

'Munch og Goldstein. Intense linjer'

2019

I forbindelse med den forskningsbaserede udstilling Intense linjer. Munch og Goldstein undersøgte museumsinspektør, ph.d., Liza Kaaring det personlige og kunstneriske venskab mellem den verdensberømte, norske billedkunstner Edvard Munch (1863-1944) og den hidtil ukendte, danske digter Emanuel Goldstein (1862-1921), der var født og opvokset i Nakskov på Lolland.

Projektet udmøntede sig i en tværfaglig udstilling, der viste en enestående norsk privatsamling af Munchs kraftfulde og i mange tilfælde farverige træsnit side om side med Goldsteins heftige digte om kærlighed og elskov. Som den første nogensinde viste udstillingen således fællesskabet mellem de to kunstneres værker, deres skildringer af kvinden, de store lidenskaber og menneskets eksistentielle vilkår.

Fuglsang Kunstmuseum 17.5.-1.9.2019

Udstillingen
Den forskningsbaserede udstilling Munch og Goldstein. Intense linjer viste en enestående norsk privatsamling af Edvard Munchs (1863-1944) træsnit og fortalte historien om venskabet og den gensidige kunstneriske inspiration mellem den verdensberømte, norske billedkunstner og den hidtil ukendte, danske digter Emanuel Goldstein (1862-1921). Goldstein er født og opvokset i Nakskov på Lolland, hvor Fuglsang Kunstmuseum ligger.

Den tværfaglige udstilling satte Munchs kraftfulde og i mange tilfælde farverige træsnit i dialog med Goldsteins heftige digte om kærlighed og elskov. Træsnittenes groft snittede motiver mødte ordenes hidsige, men også hjerteskærende tone, og sammen gjorde de kunstnernes stærke oplevelser af de menneskelige følelser og relationer sanseligt nærværende. Som den første nogensinde undersøgte udstillingen således fællesskabet mellem de to kunstneres værker, deres skildringer af kvinden, de store lidenskaber og menneskets eksistentielle vilkår. Et slægtskab, som Munch i et brev til Goldstein omtalte som ’vore stemninger’.

Forskningen
Til grund for udstillingen ligger ny tværfaglig forskning, som er publiceret i bogen Munch og Goldstein. Intense linjer udgivet i samarbejde med Aarhus Universitetsforlag. Forskningen er udført af kurator på udstillingen, museumsinspektør på Fuglsang Kunstmuseum, ph.d. Liza Kaaring, af litteraturprofessor Anders Ehlers Dam fra Europa-Universität Flensburg og af Magne Bruteig, pensioneret førsteinspektør for afdelingen for grafik og tegning på Munchmuseet i Oslo. Alle bogens tekster er gengivet på dansk/norsk og engelsk.

I artiklen Et vekselspil. Venskabet mellem Edvard Munch og Emanuel Goldstein undersøger Liza Kaaring det personlige og kunstneriske venskab mellem Munch og Goldstein. De to blev nære venner under et ophold i pariserforstaden Saint-Cloud i vinteren 1890, hvor de boede på samme hotel og sås dagligt. Af deres efterfølgende brevudveksling fremgår det, at de fandt en sjælden forståelse hos hinanden, både personligt og kunstnerisk. Brevene vidner også om, at deres samtaler i Saint-Cloud kredsede om begges arbejde med at lægge naturalismen bag sig for i stedet at udtrykke sig i overensstemmelse med symbolismens tankesæt. Et arbejde, der for begges vedkommende resulterede i tekster, hvor de formulerede deres nye kunstneriske visioner om symbolismen; tekster, der til en vis grad tager udgangspunkt i deres dialog, både under og efter opholdet i Saint-Cloud. Artiklen diskuterer disse symbolistiske manifester og de to kunstneres gensidige påvirkning. Både manifesterne og et udvalg af deres brevene gengives i bogen. Artiklen undersøger derudover det fællesskab som du to kunstnere fandt omkring deres forhold til kvinder, og hvordan disse forhold gav vigtigt stof til begges kunstneriske produktion. Udover at fortælle om de to kunstneres tanker om symbolisme, om deres gensidige inspiration, om deres samarbejde og ikke mindst om deres livslange venskab, indeholder artiklen en kort introduktion til Goldstein og hans familiære baggrund i Nakskov på Lolland.

I bogens andet bidrag, Synlige spor av kraft. Om Edvard Munchs tresnitt giver Magne Bruteig en introduktion til Munchs kunstneriske produktion med træsnittet som omdrejningspunkt. Bruteig beskriver Munchs vej ind i træsnitsteknikken, hans inspiration fra samtidige kunstnere og de særlige egenskaber og kunstneriske muligheder, som teknikken repræsenterede for Munch. Også det kunstneriske fællesskab med Goldstein behandles i artiklen.

Mens venskabet længe har været kendt og omtalt i Munchlitteraturen, hvor Goldstein især omtales i forbindelse med beretningen om Munchs ophold i Saint-Cloud, så havde Goldstein indtil dette projekts realisering været stort set ubeskrevet indenfor den danske litteraturhistorie. I publikationens tredje artikel, Panteren Goldstein. Edvard Munchs danske ven og hans forfatterskab, præsenterer professor Anders Ehlers Dam, Europa-Universität Flensburg, Goldsteins liv og værk og påpeger sammenhænge og dialoger mellem Goldsteins digte og Munchs værker. Artiklen præsenterer den første egentlige forskning i Goldsteins forfatterskab og bidrager således med væsentligt nyt til det danske, og for så vidt også norske kunst- og litteraturhistoriske landskab. I tillæg hertil præsenterer bogen også et udvalg af Goldsteins digte.

Udstilling og bog er blevet til i samarbejde med Ribe Kunstmuseum.

 

 

Søgning

Note: Danish only