facebook pixel
Albert Naur, ‘Zeus og Danäe.’ 1914-19. © Albert Naur/VISDA. Foto: Ole Akhøj

Forskningsbaseret udstillingsprojekt

'Livslyst. Sundhed - Skønhed - Styrke i dansk kunst 1890-1940'

2008

Vitalismen er en bred europæisk strømning, hvis kunst genoplivede antikkens klassiske figurskildringer og satte fokus på den livskraftige krop, sundhed, styrke, helse, den maskuline helt, den frigjorte kvinde, lyset og den store natur.

I det forskningsbaserede udstillingsprojekt Livslyst satte Fuglsang Kunstmuseum og Odense Bys Museer for første gang bredt fokus på vitalismen i dansk kunst samt dens forankring i tidens filosofi og forbindelser til kulturhistorie og det omgivende samfund. Projektets temaer viste tilsammen vitalismens bestræbelse på at revitalisere en stivnet, borgerlig kultur.

Fuglsang Kunstmuseum: 11. april – 24. august 2008
Fyns Kunstmuseum/Odense Bys Museer: 12. september – januar 2009.

Krop og sundhed
I 1896 genopstod de olympiske lege som en revitalisering af de gamle, antikke lege, i 1903 modtog læge Niels Finsen Nobelprisen for sit banebrydende arbejde med lyset som helsebringende terapiform, og i 1930erne turnerede gymnastikleder Niels Bukh over hele Europa med sine opvisninger. Dette er blot nogle af de begivenheder, der skal ses i nær sammenhæng med den vitalistiske strømning, som den kommer til udtryk i perioden ca. 1890-1940. Vitalismen er en bred europæisk strømning, og udstillingen Livslyst – Krop, landskab og vitalitet i kunsten 1890-1940 sætter for første gang bredt fokus på vitalismen i dansk kunst samt dens forankring i tidens filosofi og forbindelser til kulturhistorie og det omgivende samfund. Til grund for udstillingsprojektet og den tilhørende publikation ligger et større forskningsarbejde, der er støttet af Kulturarvsstyrelsen.

Den vitalistiske kunst genoplivede antikkens klassiske figurskildringer og dyrkede i forlængelse heraf den smukke, nøgne krop. Den vitalistiske kunst satte fokus på den livskraftige krop, sundhed, styrke, helse, den maskuline helt, den frigjorte kvinde lyset og den store natur. Det var en motivkreds som på forskellig vis optog både malere, billedhuggere og arkitekter, men også i musikken, litteraturen, lægevidenskaben, sexualitetsopfattelsen, dansen og sportens brede gennemslagskraft i årene omkring århundredeskiftet og årtierne efter er indflydelsen fra vitalismen tydelig. Forestillingen om en sund sjæl i et sundt legeme blev et væsentligt element i tidens tankesæt.

Udstillingsprojektet sætter fokus på denne strømning, og med indlån af værker fra museer i Danmark og Norden samt en række private ejere belyses strømningen gennem skulpturer af bl.a. J.W. Willumsen, Rudolph Tegner, Anders Bundgaard, Anne Marie Carl Nielsen og Kai Nielsen samt gennem malerier af bl.a. J.F. Willumsen, Peter Hansen, Johannes Larsen, Fritz Syberg, Oluf Hartmann, William Scharff, Erik Stæhr-Nielsen, Kristian Zahrtmann og mange flere. Til disse navne føjer sig en lang række af i dag mere ukendte kunstnere, som f.eks. Folmer Bonnén, Oscar Matthiesen, Marius E. Jørgensen, Harald Hansen, Svend Rathsack, Gunnar Sadolin og Vilhelm Tetens, som ikke desto mindre alle har ydet væsentligte kunstneriske bidrag til bevægelsen. Tilsammen tegner disse kunstnere billedet af en bevægelse, der i årene omkring 1900 og årtierne herefter var af langt større gennemslagskraft end hidtil antaget.

Temaer
Udstillingen er bygget op omkring en række af vitalismens væsentligste temaer, og gennem sammenstilling af forskellige kunstneres værker og forskellige genrer belyses en række grundtemaer i vitalismen: Den heroiske bonde, Jægeren, Polarforskeren, Sportsmotiverne, Dansen, Mytologiske figurer, Den biologiske kvinde, Den sunde krop og Den store natur. Kunstnere og værker blandes for at vise bredden og gennemslagskraften i fortolkningen af de forskellige temaer. Disse temaer, hvad enten der er tale om en viderebearbejdning af en række klassiske temaer eller helt nye motivgrupper, viser tilsammen vitalismens bestræbelse på at revitalisere en stivnet, borgerlig kultur og i stedet bibringe den ny værdighed. Vitalismen må på baggrund heraf også forstås som en kritik af den borgerlige kultur og dens udtryksformer.

Til udstillingen indlånes også et mindre udvalg af tidens kunsthåndværk, idet tidens fokus på sport, sundhed mm. også vinder indpas i både plakatkunst og keramiske værker, ligesom enkelte væsentlige kulturhistoriske genstande også har fundet vej til udstillingen.

Formidling
I tilslutning til udstillingen udgives en stor, forskningsbaseret publikation, der gennem bidrag af en række førende forskere i emnet for første gang giver en bred introduktion til den vitalitstiske strømning i Danmark. Publikationen forventes også at udkomme i en engelsksproget version. I relation til udstillingen planlægger museet desuden en række offentlige omvisninger i udstillingen, foredrag om emnet, et seminarium, koncerter med Storstrøms Kammerensemble, litteraturoplæsninger, et mini-OL for børn samt forskellige gymnastik- og sportsopvisninger. Formidlingsprogrammet vil primo 2008 være at finde på Fuglsang Kunstmuseums hjemmeside (www.fuglsangkunstmuseum.dk).
Udstillingen bliver til i samarbejde med Fyns Kunstmuseum/Odense Bys Museer, hvor udstillingen efterfølgende vil blive vist.

Kunstnerliste
Bertelsen, Aage (1873-1945):
Maler. Medlem af Hellener-kolonien på Refsnæs, der søges værker fra perioden 1895-1901 samt fra 1906-08, hvor Aage Bertelsen deltog i Danmarksekspeditionen.

Bjerg, Johannes C. (1886-1955):
Billedhugger. Skildrer en række motiver, hvor bevægelse og dynamik er i centrum, fx danse-motiver; desuden også atlet-motiver. Der søges også værker som “Jakobskampen” og “Imperator”.

Boldsen, Thyra (1884-1968):
Billedhugger. Skabte i de to første årtier af det 20. århundrede en række atlet-motiver, bl.a. løberske, nævekæmper og svømmmer. Desuden også motiver med fx Samson.

Bonnén, Folmer (1885-1960):
Maler. Værkerne “Dansen” og “Ungdom i aftensol”, 1908-09 efterlyses.

Bonnesen, Carl Johan (1868-1933):
Billedhugger. Der efterlyses en række atlet-motiver, har desuden arbejdet med en motivkreds omkring Thor; Hunnerne, Barbarene, Amazone og Kain. Endelig også et monument for Mylius-Erichsen.

Bregnø, J.J. (1877-1946):
Billedhugger. Har bl.a. skabt danse-statuetter, ligesom han har arbejdet med Samson og dragedræberen.

Bundgaard, Anders (1864-1937):
Billedhugger. Har bl.a. skabt Gefionspringvandet, Cimbrertyren samt Fenja og Menja.

Bøgebjerg, Rasmus (1859-1921):
Billedhugger. Ophavsmand til portrætstatue af J.P. Müller, 1904.

Börjesen, Johan (1835-1910):
Billedhugger. Arbejdede med motiver som svømmeren samt Adam og Eva i anden halvdel af 1880erne.

Carl Nielsen, Anne Marie (1863-1945):
Billedhugger. Skabte en række sportsmotiver (1920erne og 1930erne) samt et monument fra komponisten Carl Nielsen, 1934, desuen også dansemotiver og udkast til Niels Finsen monument.

Eickhoff, Fischer (1902-82):
Billedhugger. Arbejdede med akrobat-motivet i 1937.

Fischer, Adam (1888-1968):
Billedhugger. Arbejdede med en række bevægelsesmotiver, som fx. Fodboldspillere, danserinde samt Leda med svanen, perioden ca. 1915-23.

Gauguin, Jean René (1881-1961):
Billedhugger. Arbejdede med dansemotiver samt deciderede sportsmotiver, såvel statuetter som momumental skulptur i perioden ca. 1917-1936.

Giersing, Harald (1881-1927):
Maler. Skildrede akrobat, dansere, fodboldspillere, mv.

Glob, Johannes (1882-1955):
Maler. Arbejdede med religiøse motiver i afdæmpede farver, fx Belisar i ørkenen; stærkt muskuløse, maskuline kroppe.

Gottschalk, Albert (1866-1906):
Maler. Skildrede i perioden 1904-1906 en række storladne og ekspressivt opfattede landskaber, enkelte fra Nordsjælland med badehytter ved stranden.

Hagedorn-Olsen, Th. (1902-1996):
Maler. Arbejdede med motiver som fx Tennisbane, 1936.

Hammershøi, Svend (¨1873-1948):
Maler og formgiver. Medlem af hellener-kolonien, hvor han bl.a. skabte et spisestel samt en række storladne landskabsmotiver med udganspunkt i naturen omkring Refsnæs, evt. også figurstudier af hellener-gruppen.

Hansen, Axel (1896-1933):
Billedhugger. Skabte bl.a. “Uffe med sværdet Skræp”, 1904 opstillet på Østerbro Stadion.

Hansen, Harald (1890-1967):
Maler. Skildrede den storladne bjergnatur, gletschere, spydkastere og roere, i perioden ca. 1916-32.

Hansen, Holger H. (1890-1919):
Maler. Arbejdede ofte med religiøse motiver og norske bjerglandskaber; ofte stærke, maskuline kroppe i de religiøse motiver, ca. 1914-19.

Hansen, Peter (1868-1928):
Maler. En væsentlig del af gruppen af fynbo-malere, desuden involveret i Hellener-kolonien. Skabte bl.a. en række motiver med den arbejdende bonde, badebilleder samt frilufts/sports-motiver.

Harboe, Rasmus (1868-1952):
Billedhugger. Arbejdede bl.a. med motiver “Jakobs kamp med englen” samt allegoriske motiver forestillende fx “Styrke” og “Bøjelighed” i perioden ca. 1913-29.

Hartmann, Oluf (1879-1910):
Maler, enkelte skulpturer. Arbejdede bl.a. med ekspressivt opfattede landskaber samt forskellige mytologiske motiver med vægt på kampmotivet og stærkt bevægelige kroppe i perioden ca. 1905-09.

Henning, Gerhard (1880-1967):
Billedhugger. Arbejdede som oftest med kvindefiguren, gerne frodige kvinder og fyldige former i 1920erne og 1930erne.

Holbelk, Johannes (1873-1903):
Maler. Arbejdede med motiver som bl.a. “Planten”, hvor den nøgne mandekrop er omsluttet af en plante.

Holm, Niels (1860-1933):
Billedhugger. Arbejdede med bl.a. bueskytter og skytter mellem ca. 1893 og 1905.

Jacobsen, Niels Hansen (1861-1941):
Billedhugger og keramiker. Enkelte sportsmotiver, fx kuglespillere, men også Samson, Thor og Jætter i perioden ca. 1890 til 1935.

Jarl, Viggo (1879-1965):
Billedhugger. Arbejdede bl.a. med en række sportsmotiver, bl.a. Bokser og Marathonløber samt fx Solbad i perioden ca. 1900-50.

Jerndorff, Povl (1885-1933):
Maler. Arbejdede bl.a. med motivet “Loke og sigyn” samt “Skabelsen” i perioden ca. 1914-17.

Jørgensen, Aksel (1883-1957):
Maler og grafiker. Arbejdede bl.a. med motivet “Midgårdormen” omkring 1917.

Jørgensen, Marius E. (1870-1959):
Billedhugger. Arbejdede bl.a. med en række af sportsmotiver, bl.a. marathonløbere og brydere i perioden 1906-36.

Keil, August (1904-73):
Billedhugger. Arbejdede bl.a. med motiver som en svømmerske, ca. 1940.

Krøyer, P.S. (1851-1909):
Maler. Har en række motiver af badende børn ved stranden, jægere, mv. i perioden ca. 1880-1900.

Kyhn, Knud (1880-1969):
Maler og formgiver. Arbejder med jagtmotivet i fuglenes verden, i såvel maleri som kunsthåndværk i perioden ca. 1915-45.

Larsen, Johannes (1867-1961):
Maler. En lang række motiver af fugle i naturen, motiver fra ekspeditioner til Grønland, der søges primært værker fra perioden 1890 til 1940.

Liisberg, Hugo (1896-1968):
Billedhugger. Arbejdede bl.a. med jagtmotivet i dyreverdenen, primært skulptur, i 1920erne og 1930erne.

Lundstrøm, Vilhelm (1893-1950):
Maler. Arbejdede i 1920erne i en krøllet stil med ofte stærkt bevægelige motiver.

Martin-Hansen, Carl (1877-1941):
Billedhugger. Arbejdede med en motivkreds omkring den nordiske kvinde omkring år 1900.

Matthiesen, Oscar (1861-1957):
Maler. Ophavsmanden bag det vitalistiske hovedværk “Svenske dragoner rider i vandet”, 1906, samt rumudsmykningen i Geologisk Museum.

Moltke, Harald (1871-1960):
Maler. Skildrede bl.a. nordlyset i en omfattende værksuite, desuden motiver fra de store ekspreditioner med Knud Rasmussen.

Mortensen, Carl (1861-1945):
Billedhugger. Arbejdede med sportsmotiver fx kapgænger, fodboldspiller og atlet i peridoen ca. 1898-1912.

Naur, Albert (1889-1973):
Maler. Arbejdede bl.a. med motivet “Zeus og Danaë” omk. 1914-19, arbejdede også med motivet “Skt. Georg og dragen”.

Nellemose, Knud (1908-97):
Billedhugger. Arbejdede med en række sportsmotiver fra 1930erne.

Nielsen, Jais (1885-1961):
Maler og formgiver. Arbejdede i 1930erne med en motivkreds omkring “Jakobs kamp med englen”

Nielsen, Kai (1882-1924):
Billedhugger og maler. Arbejdede dels med den nordiske mytologi som motivkreds, dels med den frodige kvindeskikkelse, desuden enkelte sportsmotiver. Periode: ca. 1904-24

Ottesen, Johannes (1875-1936):
Maler. Medstifter af Hellener-kolonien. Der efterlyses værker med tilknytning hertil, dvs. 1895-1901.

Pedersen-Dan, H.P. (1859-1939):
Billedhugger. Arbejdede med danserinde-motivet i 1930erne.

Philipsen, Theodor (1840-1920):
Maler og billedhugger. Arbejdede bl.a. med dyrene, skildret i kraft- og bevægelsesfulde situationer i årene omkring år 1900.

Rathsack, Svend (1885-1941):
Billedhugger. Arbejdede bl.a. med en række atlet-motiver samt det nøgne menneske i perioden ca. 1914-40.

Rohl-Smith, Carl (1848-1900):
Billedhugger. Arbejdede bl.a. med motivet “Sejr” i 1894.

Rude, Olaf (1886-1957):
Maler. Arbejdede bl.a. med rytter- og dansemotivet omkring 1917-19.

Sadolin, Gunnar (1874-1955): Maler. Medstifter af Hellener-kolonien. Der efterlyses værker med tilknytning hertil, dvs. 1895-1901.

Salto, Axel (1889-1961):
Formgiver og maler. Skabte en række værker med fokus på den organiske vækst, men arbejdede også med kvindemotivet. Periode: ca. 1916-40

Sandholt, Marie (1872-1942):
Maler. Skildrede i årene omkring år 1900 det lykkelige moderskab med fokus på den biologiske og sanselige forbindelse mellem kvinde og barn.

Scharff, William (1886-1959):
Maler. Arbejdede bl.a. med bade- og sportsmotiver samt solmotiver i perioden ca. 1920-40

Schou, Helen (1905-2006):
Billedhugger. Arbejdede bl.a. med det kraftbetonede dyremotiv samt mor/barn-motivet i 1940erne.

Schouboe, Henrik (1876-1949):
Maler. Arbejdede bl.a. med motiver som yngligen, foråret, rekonvalescenten i perioden ca. 1906-15.

Schultz, Julius (1851-1924):
Billedhugger. Skabte bl.a. værket “Merkur” i 1896, der er i hastig bevægelse.

Schønheyder Møller, Valdemar (1864-1905):
Maler. Skabte i årene omkring år 1900 en række lysfyldte landskaber, hvor solens kraft er det centrale tema.

Sinding, Stephan (1846-1922):
Billedhugger. Arbejdede i årene omkring år 1900 med en kropslig betonet billedhuggerkunst, fx motiver som “Moder jord”, “Tilgivelse”, “Elskov” og “Livsglæde”.

Skovgaard, Niels (1858-1938):
Maler og formgiver. Skabte bl.a. en række billeder af bølgerne, der ruller ind mod land i perioden ca. 1884-94. Desuden en række dansemotiver fra ca. 1910-23. Arbejdede også med Havhestebrønden.

Stæhr-Nielsen, Erik (1890-1921):
Maler. Arbejdede bl.a. med motivet “Den nordiske skov” samt spydkastere i perioden 1905-21.

Swane, Sigurd (1879-1973):
Maler. Arbejdede bl.a. med motivet “Jakobs kamp med englen” samt en række lystindrende landskaber. Periode: ca. 1913-40.

Syberg, Fritz (1862-1939):
Maler. Medlem af gruppen af fynbomalere. Skildrede bl.a. det fynske landskab med vægt på årstiderne og børnenes færden i naturen. Periode: 1890-1931.

Tegner, Rudolph (1873-1950):
Billedhugger. Arbejdede med menneskekroppen med vægt på det heroiske, overmennesket, styrke og kraft. Skabte bl.a. monumentet “Mod lyset” i anledning af Niels Finsens Nobelpris for sine banebrydende opdagelser af lysets helbredende kraft.

Tetens, Vilhelm (1871-1957):
Maler. Medstifter af Hellener-kolonien. Der efterlyses værker med tilknytning hertil, dvs. 1895-1901. Desuden en række mytologiske billeder.

Weie, Edvard (1879-1943):
Maler. Arbejdede med motiver som “Livsglæde” og “Dansen” omkring 1908-20.

Willumsen, J.F. (1863-1958):
Maler og billedhugger. Arbejdede med det livskraftige menneske, mennesket i naturen, det store natur mm. i perioden 1890-1940.

Zahrtmann, Kristian (1843-1917):
Maler. Arbejdede med det nøgne menneske, særligt mandefiguren med vægt på det erotiske aspekt, fx. i motivet “Adam”.

 

Søgning

Note: Danish only