facebook pixel
Johannes Wilhjelm, ‘Høstfolk.’ 1927. Foto: Ole Akhøj

Forskningsbaseret udstillingsprojekt

'Johannes Wilhjelm – fra Italien til Skagen'

2019

I anledning af 150-året for kunstnerens fødsel satte Fuglsang Kunstmuseum, Skagens Kunstmuseer og Ribe Kunstmuseum for første gang i et halv århundrede fokus på den ufortjent oversete maler Johannes Wilhjelm (1868-1938). Wilhjelm var født som godsejersøn på Lolland, uddannet på kunstakademiet og kunstnernes studieskole i København, og igennem en lang karriere arbejdede han særligt i Italien og Nordjylland.

Bag udstillingskatalogets tre fagfællebedømte artikler står de tre museumsinspektører Tine Nielsen Fabienke, Mette Harbo Lehmann og Josephine Nielsen-Bergqvist, der hver især repræsenterer et af de samarbejdende museer.

Fuglsang Kunstmuseum 12. oktober 2018 – 6. januar 2019

Udstilling
I anledning af 150-året for kunstnerens fødsel satte Fuglsang Kunstmuseum, Skagens Kunstmuseer og Ribe Kunstmuseum for første gang i et halv århundrede fokus på den ufortjent oversete maler Johannes Wilhjelm (1868-1938), som var født som godsejersøn på Lolland, uddannet på kunstakademiet og kunstnernes studieskole i København, og igennem en lang karriere arbejdede i særligt Italien og Nordjylland. Wilhjelm er i eftertiden blevet associeret udelukkende med Kristian Zahrtmann som lærer og som del af kredsen af yngre skagensmalere, men udstillingen stillede skarpt på også mange andre facetter af kunstnerens mangfoldige virke.

Udstillingens 60 malerier fra offentlige og private samlinger blev suppleret med fotografier og film, og materialet fordelte sig på i alt 11 temaer: 1. Barndommens land, 2. De tidlige læreår, 3. Farvernes Italien, 4. Livsbilleder, 5. Svinkløvs storhed, 6. I det fri, 7. En (sen) skagensmaler, 8. I Skagens lys, 9. Intime interiører, 10. Familiemennesket og 11. Rejse i Nord og Syd.

Katalog
Udstillingen blev ledsaget af et rigt illustreret på 128 sider, hvor der sættes fokus på forskellige aspekter af Wilhjelms liv og kunst samt suppleres med bidrag om hans slægtslige og kulturhistoriske aftryk i dag. De første tre artikler er fagfællebedømt og forfattet af de udstillingsansvarlige kunsthistorikere fra projektets tre samarbejdende museer. Det gælder museumsinspektør ved Fuglsang Kunstmuseum, Tine Nielsen Fabienke, der skriver om Wilhjelms fremstillinger af livet på landet i Danmark, Italien, Norge og Frankrig forklaret i kunstnerens opvækst på Lolland samt hans tidligste uddannelser på privat tegneskole og kunstakademiet i København. Begrebet ’Livsbilleder’ står centralt i denne artikel.

Museumsinspektør ved Ribe Kunstmuseum, Josephine Nielsen-Bergqvist, diskuterer indflydelsen fra læreren Kristian Zahrtmann, dennes undervisning på Kunstnernes Studieskole og samværet i Italien, og hun stiller spørgsmålstegn ved, om Wilhjelm formåede at frigøre sig kunstnerisk fra sin karismatiske mentor.

Museumsinspektør ved Skagens Kunstmuseer, Mette Harbo Lehmann, dokumenterer, at Wilhjelm var en vigtig del af de yngre skagensmaleres kreds, og hun ser på ligheder og forskelle i forhold til den ældre generation af malere på stedet. Hun afdækker bl.a. hidtil ubekendt viden om Wilhjelms rolle som udstillingsorganisator i Skagen og viser, at hans tilhørsforhold til kernen af de tidlige skagensmalere var mere kompleks og betydningsfuld end hidtil antaget.

Herefter følger to kortere bidrag. Det drejer sig om et essay af et af Wilhjelm oldebørn, grafiker Tine Kjølsen, som hylder sin forfader og sætter ord på, hvordan han har påvirket den kreative åre hos hende selv og den vidtforgrenede familie, samt afslutningsvist et interview med Martin Nielsen, entreprenør, lidenskabelig kunstsamler og ejer af Wilhjelms hus i Skagen. Nielsen har en større samling af Wilhjelms værker, og han fortæller passioneret om sit forhold til at leve med og bevare kunstnerens hus.

Samarbejde
Projektet blev skabt i nært samarbejde med Skagens Kunstmuseer og Ribe Kunstmuseum.

Tak
Følgende har bidraget økonomisk til projektets realisering: De Lolland-Falsterske Venstreblade af 1914’s Fond, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Fuglsang Kunstmuseums Venner, Klostermarksskolen i Aalborg, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Landsdommer V. Gieses Legat, Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond, Nicolai og Felix Fonden, Ny Carlsbergfondet, Oticon Fonden og Øllingsøe-Fonden.

Søgning

Note: Danish only