facebook pixel
Foto: Ole Akhøj

Anna Ancher

'I høstens tid'

1901

En procession af tre høstarbejdere traver gennem kornmarken. Solen kaster sit skarpe lys på dem. En kvinde med en rive, en pige med en spand og en mand med en le.

Anna Anchers høstscene er et solbeskinnet monument over bønderne i Skagen. Museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke fortæller her om maleriet, der handler om både livet og døden.

Hvorfor er maleriet her så bemærkelsesværdigt?

“Anna Ancher er en af de bedst kendte, danske kunstnere. Blandt andet fordi hendes malestil var en af sin generations mest nyskabende. Og derfor blev hun en vigtig forgænger for senere modernistiske kunstnere.

Maleriet er både typisk og atypisk for hende.

Det er typisk på grund af den ekstremt stramme komposition, der opstår ved, at billedet er delt på tværs i to halvdele. Himmel og mark. Lidt forskudt fra midten har vi de tre høstarbejdere, der næsten danner en frise. Så vi har altså nogle utrolig stringente vandrette og lodrette linjer i maleriet.

Men samtidig er det atypisk for hende, at scenen foregår udendørs og ikke indendørs i hjemmet, som ellers er hendes foretrukne motiv.”

 

Fakta

Anna Ancher (1859-1935)

Datering: 1901
Materiale: Olie på lærred
Mål: 63 x 82 cm
Erhvervelse: Købt 1909

 

Hvad ville Anna Ancher med kunstværket?

“Meget typisk Anna Ancher, så viser scenen ved første øjekast hverdagslivet i Skagen. Det er umiddelbart en hyldest til bondestanden og det manuelle, hårde arbejde de udfører.

Men selvom det ser hverdagsagtigt ud, så er der også et dybere lag. Det er svært at komme uden om manden med leen. Og høsten som symbol på livets cyklus.

Mandens ansigtstræk er skyggelagt og derfor næsten hvisket ud. På den måde bliver han et generelt billede på en høstarbejder, fordi han i princippet kan være en hvilken som helst bonde. Og når han samtidig har fået en le i hånden, så kommer vi nemt til at se ham som et symbol på døden.

Ligesådan er det høstmodne korn og de tre personers forskellige aldre et billede på livets cyklus. Kornet høstes for at give nyt liv. Døden og livet afløser hinanden.”

 


Hvad fortæller kunstværket om den tid, det er skabt i?

“Anna Ancher var en del af den berømte gruppe kunstnere, vi kalder Skagensmalerne.

Hun var den eneste af dem, som var født i Skagen. De andre kunstnere tog til Skagen i den sidste del af 1800-tallet. Til dels på grund af lyset. Men også fordi mange ønskede at opleve et mere uspoleret og simpelt liv end det, man fandt i byerne. Her var blevet larmende, hektisk og beskidt efter industriens fabrikker var rykket ind.

Men da Anna Ancher malede billedet ved århundredeskiftet, havde Skagen allerede ændret sig meget. Det var godt i gang med at blive den turistmagnet, vi kender i dag.”

 


Hvad kendetegner Anna Anchers teknik?

“Hun er helt tydeligt præget af de franske impressionister, som hun lærte at kende på sine studieophold og rejser til Paris.

Impressionisme er antydningens kunst. For eksempel skaber hun en hel kornmark kun ved hjælp af nogle helt korte, spredte penselstrøg. Skyerne er omvendt dannet ved hjælp af grove, vilde strøg med tykkere maling.

Den stramme komposition ser vi også hos impressionisterne, der blandt andet var inspireret af japanske træsnit.”

 


Tre vigtige detaljer ifølge Tine Nielsen Fabienke:

1.“Deres ansigtstræk er udviskede. Det siger noget om, at det ikke er ment som et portræt af nogle specifikke bønder, men et billede på alle høstarbejdere. Med en snert af manden med leen, der går forrest.”

2.“Riven i venstre side. Den giver en markant diagonal bevægelse fremad fra venstre mod højre. På den måde understreger den de tre personers fremdrift hen over marken. Samtidig giver beskæringen en snapshot-effekt inspireret af fotografiet. På det her tidspunkt var det populært blandt malere at bruge fotografier som et led i deres arbejdsproces.”

3.“Kornet. Læg mærke til, hvordan Anna Ancher med ret få strøg og højlys formår at fremmane tusindvis af aks og giver bevægelse og liv til en hel flade”

Vær opmærksom på, at værket ikke nødvendigvis er udstillet i museet.

Tine Nielsen Fabienke er kunsthistoriker og museumsinspektør på Fuglsang Kunstmuseum. Her står hun blandt andet for museets udstillinger.

Søgning

Note: Danish only